ΗΘΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεμελιώδης πτυχή της δουλειάς μας είναι να εργαζόμαστε για τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και την υιοθέτηση των τελευταίων καινοτομιών.  Επιθυμούμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, γι’ αυτό και διαθέτουμε το δικό μας τμήμα Ε&Α (Έρευνας & Ανάπτυξης) . Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουμε εντοπίσει αλλά και να ακολουθήσουμε μια προληπτική προσέγγιση.

Ο στόχος μας είναι να προβλέψουμε τους τρόπους με τους οποίους θα καταναλώνεται ο καφές εκτός σπιτιού στο μέλλον και να παρέχουμε τις σχετικές λύσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Οι δεσμεύσεις μας επικυρώνονται μέσω 3 σημαντικών πιστοποιήσεων:

Την πιστοποίηση ISO 9001 έκδοση 2008 (για το κέντρο ψησίματος στην περιοχή Gennevilliers), που εκδόθηκε από την AFNOR Certification και που αναγνωρίζει τις συνεχείς βελτιώσεις που έχουμε επιφέρει στο σύστημα ποιότητας.

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση και εγγυάται τη μόνιμη δέσμευσή μας για την ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών μας.

Η πιστοποίηση FLO-CERT επιβεβαιώνει ότι τηρούμε τα πρότυπα του δίκαιου εμπορίου και ότι διαθέτουμε στην αγορά προϊόντα που εγγυούνται το σήμα δίκαιου εμπορίου. (Fair Trade).

Η πιστοποίηση ECO-CERT βεβαιώνει ότι τα βιολογικά προϊόντα που πωλούμε συμμορφώνονται πλήρως με το πλαίσιο πιστοποίησης και ότι ακολουθούμε τους επίσημους κανονισμούς για τη βιολογική γεωργία σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επεξεργασίας του καφέ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο